Nanda J.S.Bakker

Intercultureel psycholoog

samen vormen wij de samenleving

werkgever – werknemer relatie

Werknemers kunnen uitgeput thuis komen te zitten omdat men vanuit verschillende systemen of culturen elkaar niet kan verstaan of begrijpen . De werkgever moet op zoek naar een nieuwe werknemer en een kostbare procedure ingaan van ontslag en nieuwe aanname. Dat kan worden voorkomen door in gesprek te gaan.
Een Portugese moeder wil zoveel mogelijk bij haar zieke kind zijn en gaat ervan uit dat haar werkgever dat begrijpt en accepteert. De vrouw verschijnt niet op haar werk. Wanneer haar kind ziek is meldt de vrouw zich ook steeds ziek. De werkgever stuurt een brief waarin deze dreigt met ontslag. De vrouw voelt zich ziek en uitgeput omdat haar kind al lange tijd ziek is, ze begrijpt de inhoud van de brief niet goed. Hierin speelt het begrip van de Nederlandse taal een rol. Daarnaast is ze niet op de hoogte van het feit wat ze moet ondernemen wanneer ze niet kan komen werken.  Ze weet niet dat zij zich moet melden bij een ARBO dienst  anders raakt zij mogelijk haar baan.
In deze situatie spelen er meerdere zaken tegelijk een rol die het geheel complex maken. Het is van belang de zaken te structureren en te handelen door te communiceren met de betrokken  instanties (melden ARBO dienst, gesprek aanvragen bij werkgever, hulp vragen bij verzorging van het ziek kind). Procesbewaking is een belangrijk item in deze aangelegenheid.
Daarnaast heeft de vrouw individuele begeleiding nodig om zelf weer op krachten te komen en meer zelfvertrouwen te krijgen. Het is ook belangrijk dat zij een netwerk creëert waarin anderen haar en haar kind kunnen steunen.
Na een paar maanden gaat het beter met de ziekte dochter en krijgt de vrouw steun van buren en vrienden. Hier is sprake van mantelzorg .
De werkgever heeft met de vrouw gesproken en is tevreden over haar werk daarom wil hij haar ook graag in dienst houden. Zo worden veel onnodige kosten en problemen voorkomen.

 

Mensen die niet meer deelnemen aan de samenleving worden ongelukkig. Het immuunsysteem wordt daardoor negatief beïnvloed maar ook de omgeving en het hele systeem waarin zij leven. De samenleving zelf wordt negatief beïnvloed omdat zij de kostbare input mist van specifieke mensen uit verschillende systemen en culturen. Tijdens mijnverblijf in Amerika werd mij verteld dat door de komst van meerdere culturen in het werkveld er een meer mensgerichte en warmere aanpak is ontstaan. Er komt als het ware een smeltpot van verschillende visies, waarden en aanpak welke succesvol kan worden geïntegreerd.

 

Meer informatie over specialistische aanpak
terug
echtparen relatie
ouder – kind relatie
werkgever – werknemer relatie
organisatie
groepstherapie