Nanda J.S.Bakker

Intercultureel psycholoog

samen vormen wij de samenleving

wat bied ik


Interculturele psychologische begeleiding en advies op het gebied van mens, systeem en organisatie. Ik draag oplossingen aan voor problemen bij mensen die ziek thuis zitten en zich mentaal niet goed voelen. Dit veroorzaakt schade bij de algehele gezondheid van de mens en zijn ontwikkeling perspectieven.
Het kost mens en samenleving energie, tijd en geld.

Tijdens het behandelplan is het belangrijk open te staan voor je eigen ontwikkeling. Op zoek te gaan naar de ander, verbinding te zoeken en die ook daadwerkelijk aan te gaan. Het is van belang onderliggende verwachtingen bespreekbaar te maken en er begrip voor op te brengen. Daarna kan je weer de verbinding aangaan met je zelf, andere culturen, mensen of systemen. Dan krijg je weer de regie over je eigen leven.

 

Holistisch en ontwikkelingsgericht werken
De doelstelling is om mensen onderling te verbinden en de samenleving waarin zij leven. Hierdoor kan er meer begrip ontstaan voor elkaar en de verschillende culturen. Om je te kunnen verbinden met iets nieuws moet je eerst ontkoppelen van het oude. Je moet als het ware vrij zijn van andermans denk patronen. Dat vrij kunnen denken helpt jou om vrij te kunnen handelen en te integreren met de plek waar je nu bent. De plek waar je vandaan komt en de plek waar je in de toekomst naar toe wilt gaan. Als je niet integreert ben je constant in conflict en word je onrustig en verward.

 

Generalistische en specialistische aanpak
Bij de intake kijk ik naar de totale mens en niet alleen naar de specifieke problematiek van de hulpvrager. Ik neem gemeenschappelijke feiten mee in mijn behandelplan. Daarnaast kijk ik generalistisch, wat is nodig en hoe kan dat worden geboden. Vaak zijn er naast specifieke vragen of problemen meerdere vraagstellingen aan de orde, waardoor er een complex geheel kan ontstaan. Het is van belang de vragen te ordenen en mee te nemen in het totale behandelplan. Daar binnen draag ik de zorg voor de coördinatie en waar nodig kan ik in overleg gaan met andere betrokken instanties. Als het gaat om chronische psychische problematiek, verslavingen en andere stoornissen, waarbij meer zorg echt noodzakelijk is dan zal ik door verwijzen naar andere instanties die langdurige zorg binnen een kliniek en nazorg daar buiten kunnen waarborgen.

 

Meer informatie over specialistische aanpak
terug
echtparen relatie
ouder – kind relatie
werkgever – werknemer relatie
organisatie
groepstherapie
 

Voor wie
Voor mensen die uit verschillende culturen komen en vast lopen met zichzelf en anderen. Mensen die het gevoel hebben dat zij niet begrepen worden of anderen niet begrijpen. Ze weten niet waar hun plek is en kennen zichzelf niet. Ze voelen geen of onvoldoende verbinding met deze samenleving.

Voor mensen die vragen hebben over zichzelf of over hun relatie met partner, kind, werkgever of anderen. Mensen die begeleiding nodig hebben, mensen die een specifiek probleem of vraag hebben op mentaal gebied wat ze graag willen oplossen maar waar ze hulp bij nodig hebben. Dat kan zijn door begeleiding maar ook een doorverwijzing naar de juiste instelling kan aan de orde zijn. Nadat duidelijk is geworden wat het probleem precies is.

Voor mensen die zichzelf willen zijn en houden van hun systeem en cultuur maar die ook graag willen integreren binnen een andere cultuur en zich willen verbinden met die ander.

 

Locatie
Ambulante begeleiding en voornamelijk kortdurende trajecten. In overleg is er langere zorg en nazorg mogelijk.
De begeleiding is bij de cliënt in de eigen omgeving. Daarnaast ben ik werkzaam bij instanties en gemeenten.