Nanda J.S.Bakker

Intercultureel psycholoog

samen vormen wij de samenleving

vuurtoren


Visie
Het is bekend dat we allemaal verschillende zijn en iedere mens wordt geboren met unieke eigenschappen en talenten (genotype). Mensen worden geboren in een omgeving en binnen een systeem en cultuur, dat heeft invloed op de ontwikkeling van de mens (fenotype). Soms lopen mensen vast en weten ze niet meer hoe nu verder. Hierbij speelt de invloed van systeem en cultuur een grote rol. Dat geeft klachten in de vorm van symptomen.
Mijn visie is dat ieder mens recht heeft op waarde, liefde, respect, vrij te denken en te handelen. Daarmee kan ieder mens zich persoonlijk ontwikkelen en zijn leven vorm geven. Met deze uitgangspunten start ik een begeleiding – of adviestraject. Daarbij denk en werk ik holistisch, niet een deel maar het geheel bepaalt de ontwikkeling van een mensen leven. Het is van belang dat ieder mens zichzelf leert kennen en zich bewust wordt van zijn systemen. Die invloed hebben op en de ontwikkeling bepalen van het leven. Het is van belang dat ieder mens weer de regie krijgt over zijn eigen leven en keuzes kan maken.

Missie
Het op professionele wijze begeleiden van mensen die vragen of klachten hebben op mentaal gebied en die het gevoel hebben dat ze klem zitten. Met als doel om mensen weer in ontwikkeling en beweging te laten komen.

Vuurtoren
De vuurtoren staat symbool voor een lichtbaken aan de kant. Wij als mensen varen zelf op ons eigen schip, we maken onze eigen reis en ontwikkelingen door in dit leven. Het licht van de vuurtoren zorgt ervoor dat we niet stranden of op de klippen lopen.

Er bestaat een verhaal van een vuurtoren en een schip. Het schip is aan varen en de stuurman ziet een licht naderen en waarschuwt de kapitein. Deze denkt dat hij te maken heeft met een ander schip en is bang dat er een aanvaring dreigt. Hij begint te seinen dat het andere schip moet wijken. Maar krijgt van die ander het antwoord dat hij zelf moet uitwijken. De kapitein verliest zijn geduld en wordt boos. Hij zegt als je niet uitwijkt, varen we op elkaar. Waarop de vuurtoren antwoord maar ik kan niet uitwijken want ik ben de vuurtoren.

Dit verhaal laat zien dat we elkaar soms niet begrijpen omdat we uitgaan van vooronderstellingen of waarde oordelen over die ander. Het is van essentieel belang dat we naar elkaar gaan luisteren, dat we elkaars vooronderstellingen leren kennen en begrijpen. Dat we elkaars onderliggende verwachtingen leren kennen en daarin verbinding zoeken met elkaar. “Samen maken we deze samenleving”.