Nanda J.S.Bakker

Intercultureel psycholoog

samen vormen wij de samenleving

persoonlijke achtergrond

Welkom in mijn wereld. Mijn ouders komen uit geslachten van ondernemers, schippers, kunstenaars en muziekkanten. Het waren allemaal mensen met vrije beroepen die er voor kozen hun eigen pad te volgen. Het waren mensen die veel reisden en de verbinding zochten met andere mensen en culturen.

Zelf geboren uit kunstenaars en ondernemers gezin groeide ik op in een omgeving met grote diversiteit aan mensen, systemen, culturen en landen. Er was altijd ruimte voor een goed gesprek en discussies. De rode draad binnen ons gezin was liefde, waarde en respect voor alles wat leeft. Er was vooral ruimte voor je eigen ontwikkeling en verantwoording nemen voor je eigen keuzes.

Al jong had ik grote interesse voor verschillende talen en culturen, bij mens, systemen en organisaties. Ik wilde altijd reizen en grenzen verleggen. Later ben ik gaan studeren en mijn afstudeer richting was klinische psychologie, vrouwen en gezondheid. Daarnaast heb ik ook veel vakken gedaan bij de vakgroep PR en Massacommunicatie en Arbeid en organisatie psychologie omdat dat bij mijn achtergrond paste. In die tijd lukte het wel om verbinding te maken met andere mensen omdat er binnen de universiteit en de studierichting psychologie een grote diversiteit aan culturen was van anders denkende, medestudenten en professoren.

Ik heb gewerkt in Amerika, Portugal en Nederland. Daarnaast heb ik met mijn vader, Jits Bakker, meegewerkt aan kunstopdrachten in de landen Spanje, Mexico en Finland.

In beide werkzaamheden merkte ik steeds vaker het belang van het begrijpen en verstaan van elkaars culturen, talen en het onderzoeken van elkaars onderliggende verwachtingen. Ik ben me daarin gaan verdiepen. Ik heb ervaring opgedaan als zelfstandig psycholoog en binnen organisaties in het werken met mensen van allerlei achtergronden, culturen, systemen en organisaties.

Als de verbinding en samenhang ontbreekt, ontstaat er uitval en onbegrip met veelal negatieve consequenties, conflicten, uitval, agressie, ziekte, scheiding, geweld en verslavingsproblematiek. Dit kost de samenleving veel geld. De schaalvergroting van de hulpverlening alsmede de versnippering helpen daar niet bij. Mensen hebben mensen nodig om zichzelf en anderen te begrijpen. Samen maken we deze samenleving.

wie ben ik
samenwerking verbanden