Nanda J.S.Bakker

Intercultureel psycholoog

samen vormen wij de samenleving

groepstherapie

Er wordt gewerkt met thema’s binnen groepen uit verschillende systemen en culturen. Dit is afhankelijk van de behoefte en of het gaat om persoonlijke of werkgerichte problemen. Een voorbeeld is het programma “growth beyond trauma” waar in kleine groepen wordt gewerkt. Het gaat daarbij om mensen die op welke wijze dan ook het slachtoffer zijn geweest van (seksueel) misbruik, intimidatie, mishandeling, uitbuiting etc. Dit leidt vaak tot zelfbeschadigend zelfbeeld en gedrag, verlies van zelfvertrouwen en uiteindelijk uitval.  Trauma’s laten vaak diepe littekens achter die regelmatig door de slachtoffers zelf weer worden opengemaakt , waardoor herhaling plaats vindt.
In verschillende culturen wordt hier anders mee omgegaan, onnodig zwijgen, schuld en schaamte gevoel  spelen daarbij een rol.
De groepsbegeleiding  vind plaats in een veilige setting en op basis van vertrouwen. Na inventarisatie en kennismaking wordt er een plan gemaakt en gewerkt middels verschillende methodieken.  Er wordt eveneens gebruik gemaakt van literatuur en copings opdrachten om naast het  verwerken van trauma’s ook weer te leren er mee om te gaan. Men leert ook nieuwe copings strategieën.
Waar nodig wordt ook het systeem erbij betrokken om de groep te steunen bij nieuwe aangeleerde copings methoden.

Een doelgericht thema of vraag vanuit de groep of organisatie heeft het meeste effect om te komen tot positieve resultaten zodat het door de groep gedragen kan worden. Het is altijd van belang dat er ook aandacht is voor specifieke vragen of aandacht punten vanuit individuen binnen de groep.

 

Meer informatie over specialistische aanpak
terug
echtparen relatie
ouder – kind relatie
werkgever – werknemer relatie
organisatie
groepstherapie